Църквата Сан Марко

Главната водна артерия на историческия център на Венеция  Гранд канал и притоците му я разделят на шест района с мелодични…