Величка – скритите съкровища на солната мина

Недалеч от Краков се намира малкото полско градче Величка. А в него – съвсем обичайна на пръв поглед мина. Външно…

Духовна и емоционална подкрепа за деца в неравностойно положение

Всяка година ставаме свидетели на кампании за наибиране на средста. С дарителство се занимават фирми, преуспели личности, със смс-кампании, благотворителни…