Величка – скритите съкровища на солната мина

Недалеч от Краков се намира малкото полско градче Величка. А в него – съвсем обичайна на пръв поглед мина. Външно…