Рудниците на цар Соломон

В Израел, в националния парк Тимна, в пустинята Негев, в планинска долина, оградена от високи отвесни скали, се намира най-известният…