Арменското наследство – Матенадаран

Матенадаран е огромна библиотека и институт за древни ръкописи, намиращ се в Ереван, Армения. Името на тази институция произлиза от староарменския термин „матен“ (книга) и „адаран“ (храна), което по същество означава „библиотека“. Официалното име на Матенадаран е Институтът за древни ръкописи – Месроп Масхтоц, който е кръстен в чест на свещеното лице, което създава арменската азбука.

Матенадаран е ключов център за изучаване и запазване на арменската култура и история. Той съдържа богата колекция от близо 17,000 древни ръкописи и 30,000 други документи, които покриват широк диапазон от области, включително теология, философия, история, медицина, литература, изкуство и наука. Сред тях са някои от най-старите и ценни ръкописи на света.

Освен това е място, където се провеждат изследователски дейности, които се фокусират върху арменската история, култура и език, както и на други древни цивилизации. Предлага различни програми, които насърчават учени от целия свят да участват в тези проучвания.

Той е изключително важен за арменската култура и история и е ценен ресурс за изучаване на древния свят в по-широк контекст. Израз на дългата и богата история на арменската писмена традиция и е важен символ на арменското културно наследство.

Google+ Comments