Рилският ни манастир днес

Една от най-големите забележителности у нас – носител на дълга история и святост, несъмнено е Рилски манастир. Не случайно той…