Там, където е шумял парижкият пазар…

Там повече от осем века се е намирало централното пазарище на френската столица, сполучливо описано от Емил Зола, днес тук …