Тайнствените кули в устието на реката

По време на Втората световна война в устието на Темза и Мърси се появяват загадъчни съоръжения, напомнящи за пейзажите от…