Островът на древните митове

За женската отмъстителнос и ревност са се носели легенди още от древни времена. Безспорен лидер в това отношение обаче е…