Златната уличка в чешката столица – къщички за войници и бижутери

Разноцветни миниатюрни двуетажни къщи в Прага – като покана за участие в приказка. На човек му се струва, че в…