Пещерният манастирски комплекс Давид Гарея в Грузия

Давид Гарея е пещерен скален комплекс в Грузия, разположен е на около 60-70 км югоизточно от столицата на Грузия Тбилиси и се простира величествено  на повече от 25 км. Комплексът представлява около двайсет манастира, изсечени в скалите, и обхваща територията на три области на Грузия. За главен манастир се счита лаврата Св. Давид, която се намира на северния склон на планината, разделяща Грузия и Азербайджан. Границата минава точно по върха на планината, която грузинците наричат Удабно, по името на един от скалните манастири. Този манастир се намира в Азербайджан, на южния склон на планината. Историческото начало на комплекса най-вероятно е в началото на 6 в. и е поставено от Давид – един от тринадесетте асирийски монаси. Истински разцвет обаче манастирският комплекс Давид Гарея достига в периода 11-13 век, когато са построени и някои от по-новите манастири. През този период, който съвпада и с обединението на Грузия, манастирите са изографисани със забележителни фрески. Стенописите на скалния манастирски комплекс са с религиозни сюжети и са изпълнени със самобитна техника и изключителен колорит. Има и такива фрески, които изобразяват известни от грузинската история личности – Давид Строителя, Царица Тамара, Дмитрий Самопожертвователя и др. През 13 в., по време на монголското нашествие, много от манастирите са разграбени и унищожени, но все пак комплексът успява да удържи през годините значимо място в духовното развитие на Грузия. Реставриран през 17 век, манастирският скален комплекс и днес е един от най-грандиозните по своите мащаби и историческо и културно значение паметник в световен мащаб.

Google+ Comments