Оризовите тераси на Филипините

Днес се отправяме към Югоизточна Азия и към една островна държава, която е силен притегателен център за туристи от цял свят – Филипините. Ще обърнем поглед обаче не към красотите на Филипините, дело на природата, а към едно приказно красиво човешко творение. Преди повече от 2000 години жителите на древното племе ифугао в малкия град Банауе на остров Лусон, в самия център на Филипините, практически с голи ръце създават великолепни оризови полета, чиито стъпала се простират и до ден днешен по склоновете на Филипинските Кордилери. Терасовидните полета са разположени на дължина повече от 22 км и заемат площ от десетки хиляди квадратни метри, съхранявайки изключителната красота на природния ландшафт. Вдлъбнатините били издълбавани в скалите със съвсем примитивни инструменти, даже може да се каже почти с голи ръце, и били напоявани с древна напоителна система, която и до днес все още е действаща. Терасите и сега си остават източник на доходи за местното население – от една страна, както е било и в стари времена, те се използват по своето изначално предназначение – аборигените отглеждат ориз по начина, по който са го правели и техните деди. От друга страна, терасите са толкова красива гледка – неслучайно ги наричат Осмото чудо на света,- че съвсем естествено привличат доста голям поток от туристи, желаещи да видят тази древна забележителност, а приходите от тях обезпечават не малка част от финансовите нужди на града. Местните жители с удоволствие влизат в ролята на екскурзоводи на любопитните туристи, развеждат ги и им разказват интересни легенди за древните филипински племена – защото те, освен че знаят как се отглежда ориз, със сигурност знаят и как се отглеждат туристи.

Google+ Comments