Аскания Нова

Някога, много отдавна, от левия бряг на Азовско море се простирала необятна девствена степ. Днес тя е съхранена само на територията на украинския резерват Аскания Нова.

През 1898 г. Фридрих Фалц Фейн на практика пръв в света въвежда част от земите си за държавно ползване. Именно този участък дава началото на биосферен резерват, който днес е едно от седемте чудеса на Украйна и най-старият степен резерват в света.

askanyaПо това време в имението на Фейн вече съществувала ботаническа градина с изкуствена напоителна система и волиери, в които се отглеждали животни и птици. Детското увлечение на Фалц се превръща в дело на живота му.

Слуховете за удивителния зоопарк в знойните степи на Таврия с уникалните полусвободни животни бързо се разнасят по цяла Европа. Удивлението идвало не само от размерите на мястото, но и от факта, че там свободно съжителствали пржевалски коне и сайгаки – екзотични гости за европейските ширини, а в огромната волиера гнездели австралийски щрауси и пасели зебри и антилопи.

Резерватът преживял и войни, и революции, и времена на победа над природата. Днес той се състои от три огромни масива – Южен, Северен и Голям Чапелски пад. Сухият език на статистиката съобщава за 33 307 хектара, върху които растат над 480 вида висши растения, 13 от които са в Червената книга на Украйна. Истината обаче е, че цифрите не могат да предадат нито разнообразието, нито ароматите, характерни само за дивата равнина. В края на април на сивия фон на избледнели миналогодишни треви с ярки светлини засияват лалетата, а през втората половина на май степта се превръща в безкраен прекрасен килим от редки растения. Знойното лято прегаря краските и ги заменя с изумруденосребърния покров от пелин и власатка.

Под прикритието на гъстата трева живеят 18 вида бозайници, 1155 различни членестоноги, 7 вида влечуги и земноводни, а по различно време на годината могат да се видят повече от 270 птици, почти половината от които оставят тук да гнездят.

В Големия Чапелски пад живеят стада диви бизони, сърни, кафирски биволи, елени, муфлони, пржевалски коне…

Истински  рай в иначе засушливите и ялови степи.

 

Google+ Comments