Гренландия – северна екзотика

В буквален превод името на най-големия в света остров, намиращ се между Северния ледовит океан и Атлантическия океан, означава Зелена земя. Това название обаче е далече от реалността – този северен остров на практика е покрит не със зелени ливади, а с дебел лед. Историята сочи като обяснение на названието факта, че откривателите му са доплували откъм зелената му страна и когато го виждат, възкликват: Зелена земя!. Населението на Гренландия е всичко на всичко 57 000 души (предимно ескимоси и датчани) и това го прави една от най-рядко населените територии. Една четвърт от тях живеят в главния град на острова, най-малката столица в света – Нуук. Като столица Нуук е уникален град – там има един уличен светофар, два банкомата, един двузвезден ресторант и малък университет, в който годишно се дипломират четирима, петима или в най-добрия случай шестима специалисти. Нуук е дъждовен и мрачен град, тук вали много повече, отколкото в която и да е друга част на острова, затова няма нищо чудно, че всички магазини, официални здания, къщите, че даже и корпусите на корабите са боядисани в много ярки цветове – да се освежат и оцветят мрачните дъждовни дни. В околностите на Нуук е разположен вторият по големина фиорд в света – Добра Надежда (да не се бърка с нос Добра Надежда). Изключително красиво място. От началото на юли до края на септември тук могат да се наблюдават китове, особено богати са водите на фиорда на гърбати китове, но се срещат и много редките сини китове и косатки. Това е, северна екзотика!

Google+ Comments