Път и още нещо

Пътуването е най-приятният начин за научаване на разнообразни неща. Още докато си на мястото, всичките ти сетива се активират, за да запаметят всичко, което се случва и намира покрай теб.

Историята и живота в града, изкуството му, хората, храната, ароматите. Всичко е важно и ценно. Ново и различно. Обогатяващо.

Замислете си за всички места, на които сте били. Колко близко сте били до една чужда култура и как ви е повлияла тя. До колко храната и атмосферата ви е направила впечатление. Какво ново нещо сте научили.

Всичко това остава много по-дълго в съзнанието и паметта ви. А когато подобни събития се случват на деца, преживяването е много по-силно. Ето защо ако имате възможност да пътувате със своите деца, това е най-добрият начин да ги образовате и да ги запознаете с чуждата култура, история, изкуство и традиции.

Къде ще е първото място, на което ще заведете своите деца?

Google+ Comments