Забавени плащания и ощетени инвестиции с решение от ЕОС Матрикс

През последните години, особено след влизането на България в Европейския съюз, страната ни започна да възприема все повече от западните модели на живот, правене на бизнес и кредитиране. На пазара се появиха много и разнообразни финансови и лизингови продукти, които за съжаление, българите не умеят да потребяват правилно. Това се дължи на липсата на достатъчно добри познания в сферата на личните финанси. Това пък, създава много работа на фирмите, занимаващи се със събиране на вземания и управление на вземания, каквато е ЕОС Матрикс. А когато бизнесът се възползва от услугите на такъв тип компания, обществото изпада в паника, тъй като този бизнес продължава да има много противоречива слава, поради слуховете за некоректни практики, най-вече през годините на прехода.

Това, което трябва да осъзнаем като общество, което иска да живее в държава с добро икономическо развитие е, че всеки от нас носи своята отговорност и има личен принос към състоянието на икономиката и информираното и съвестно управление на кредитите ни трябва да се осъществява с отговорност, на първо място – към нас самите.

Преди всичко, когато една компания има твърде много забавени и необслужвани вземания, това води до невъзможност на самата фирма да обслужва собствените си задължения. Това, от своя страна, отблъсква потенциалните инвестиции. Работните места се замразяват, заплатите също. Това намалява покупателната способност на населението. Когато бизнесът използва услугите на специализирани фирми за събиране и управление на вземания, се освобождава човешки и финансов ресурс, който бива пренасочен в основната дейност на фирмата. Компаниите използват върнатите средства за разширяване на дейността си, което води до разкриване нови работни места, инвестиции в научна и развойна дейност или на фондовите пазари. Тези процеси спомагат за по-доброто движение на парите в икономическия цикъл, което е важно за развитието на една страна.

Това, което трябва да знаем за ЕОС Матрикс, е че фирмата съществува на българския пазар от повече от 15 години и е част от международната финансова група EOS Group. Повече от 350 висококвалифицирани служители прилагат в българските условия придобитото международно ноу-хау и установените добри практики, за да могат да осигуряват надеждно и уважително обслужване.

Една от основните функции на компанията, освен да спомага за повишаване на ликвидността на нейните клиенти, е качественото и професионално консултиране на потребителите, изпаднали в парично затруднение.  А преките наблюдения на колекторските фирми върху нивата на необслужени вземания, най-честите причини за просрочие и др., са неделима част от анализа на състоянието на бизнеса и икономическия растеж, като се фокусират и върху управлението на риска и превенцията.

Google+ Comments