Фестивалът на танцуващите дервиши

dervishiВсяка година, в средата на декември, хиляди туристи се устремяват към старинния град Коня – древен религиозен център в Турция, съхранил и до днес традициите и историческия си колорит. Но не само заради зашеметяващите градини, дворци, мавзолеи и джамии на бившата столица на султана идват гостите – от 10 до 17 декември тук традиционно се провежда един от най-цветните и в същото време мистични фестивали в света – Whirling Dervish Festival.

Фестивалът неслучайно се провежда именно по това време. Така последователите на Мевлан почитат паметта на учителя си – поет, мислител, един от основателите на суфизма и светия Джелаледин Руми. С ярки и зрелищни музикални представления те отбелязват деня на смъртта му. Именно в Коня Мевлан е прекарал последните си дни, тук умира и тук е погребан.

Под звуците на удивително красива музика, съпровождана от рецитали от стихове на Руми, в мавзолея му дервишите обикалят в кръг, танцувайки, и пеят зикри – ислямски мантри.

Облечени в бели веещи се одежди и конусовидни шапки, те бързо се движат под акомпанимента на тръстикови флейти и барабани, с вдигната дясна ръка, за да получат благословия от небесата, и спусната лява – за да предадат благословията на земята. И това не е случайно – учителят им призовавал към духовно просвещение, пълна търпимост и всеопрощение и истински вярвал, че именно чрез танца е възможно да се стигне до единение с всевишния.

Този церемониален танц се нарича сема и наистина си струва да бъде видян. Въртящите се дервиши обикалят залата точно три пъти – първият кръг символизира знанието за господ, вторият – видението, а третият – единението.

През цялата седмица на събитието входът на мавзолея е свободен – за всички, които искат да се докоснат до магията, наречена сема.

 

Google+ Comments