Тръгваме по пътя на коприната…

main_image_silkroad_image_by_radio86__0

Нека започнем виртуалната си разходка по пътя на коприната от Китай. Защо точно там ли? Защото това бил най-известният китайски търговски маршрут. Името му идва от това, че коприната била продуктът, с който най-много се търгувало по онова време. Пътят свързвал Китай със Средиземноморието.

Първоначално китайците не търгували с коприна извън империята, което довело до атаки срещу китайските кервани от племена в централна Азия. Наложило се династията Хан да засили военното присъствие, за да защити стоката. Това се случило между 135 и 90 г. пр. Хр. Чак по-късно се зародила идеята пътят на коприната да излезе извън Китай.

По време на династията Хан през 1-ви и 2-ри век търговията с коприна значително нараснала, а с появата на Римската империя и ролята на пътят на коприната станала по-важна, тъй като китайските императори често подарявали коприна на римските владетели.

Дължината на този древен търговски маршрут била приблизително 11265 км. Той помогнал не само на развитието на търговията в районите, през които минавал, но и допринесъл за сближаването на различни култури. Тогава пътят включвал Китай, Индия, Персия, Арабия, Гърция и Римската империя. Стартова точка бил град Chang’an, днешен Xian. Приносът на пътя на коприната за китайската икономика обаче не бил голям, но културното му значение било съществено, защото довел чуждестранни търговци в Китай. Той помогнал на будизма да стигне от Индия до Китай.

В онези времена пътят на коприната служел като мост между изтока и запада. Днес в Китай се организират екскурзии по дължината му, които включват както големи градове, така и малки селца, за да може да се докоснете и до новото, и до старото.

Google+ Comments